Co jsou to větrané fasádní konstrukce?Možná jste už o nich slyÅ¡eli, ale pokud ne, vysvÄ›tlíme Vám tento nový pojem. VÄ›traná fasáda je konstrukce, kdy je mezi vnitÅ™ním a vnÄ›jším pláštÄ›m zateplení průběžná mezera, která dovoluje vÄ›trat. Je to důležité hlavnÄ› proto, aby nedocházelo k hromadÄ›ní vlhkosti v oblasti vnitÅ™ku stavby a nesrážela se tam napÅ™. voda. Díky tomu potom nedochází ke snižování tepelných vlastností takovéto stavby. Na takovouto stavbu můžete použít i fasádní polystyren, který má výborné izolaÄní vlastnosti a hlukové izolaÄní vlastnosti, které se hodí zejména v husté zástavbÄ›. Ceny fasádního polystyrenu se pohybují od 12 KÄ za 1m2. V tomto sortimentu je veliká konkurence, která drží ceny velice nízko. Zvedá je pouze doprava, pÅ™estože se jedná o velice lehký materiál.