Andru

Řešit se dá každý existující problém, i ten nejsložitější. Stačí si k tomu jenom najít dobrého rádce a pomocníka. A tím může být třeba i náš web.

Nejkrásnější dům


Kolikrát se mi stává, že znám nÄ›které lidi, kteří říkají, že by chtÄ›li bydlet ve velkém domÄ›, ale tÅ™eba na to vůbec nemají peníze. Nemají finance na to, aby si tÅ™eba vzali hypotéku anebo nÄ›jakou půjÄku nebo rekopůjÄku. Řeknu vám, že já jsem si kupovala malý byt. Byl to malý dvoupokojový byt, nebyl sice úplnÄ› nový, byla to už asi desetiletá stavba, ale zase mÄ› to vyÅ¡lo na ménÄ› penÄ›z. ChtÄ›la jsem mít veliký dům a zahradu a chtÄ›la jsem mít také velikou novostavbu, nÄ›jakou menší vilu. Ale je to opravdu hodnÄ› finanÄnÄ› nároÄné. A to jeÅ¡tÄ› hlavnÄ› kvůli tomu, že jsem mÄ›la malé dítÄ› a byla jsem matka samoživitelka.

Mnoho lidí by chtělo veliký dům.

Tedy já stála jsem matka samoživitelka, i když už se s nÄ›kým scházím, tak stále nevím, jestli mi tohle vyjde. Řeknu vám, že udržovat s nÄ›kým vztahy je nÄ›kdy opravdu hodnÄ› nároÄné. Myslím si, že když lidé také budou prvnÄ› uvažovat nad tím, jestli tÅ™eba mají peníze na velký dům. Anebo na malý byt. Tak tÅ™eba je to hodnÄ› různé. NÄ›kteří lidé chtÄ›jí tÅ™eba bydlet v malém bytÄ›, tÅ™eba nechtÄ›jí ani zahradu a jsou to vÄ›tÅ¡inou takoví starší lidé, kteří už tÅ™eba nemají náladu sekat trávu nebo pÄ›stovat ovoce, zeleninu anebo nemají žádné zvíře, tak jim bude samozÅ™ejmÄ› také vyhovovat menší byt.

Ve velkém domě je hodně místa.

Pokud je to rodina s dÄ›tmi, tak si myslím, že taková rodina s dÄ›tmi by vÄ›tÅ¡inu dala pÅ™ednost nÄ›jakému domu se zahradou anebo klidnÄ› i menší domeÄek, kde je velká zahrada. Protože je vždycky nejlepší, když je tÅ™eba léto a pÄ›kné poÄasí, že dÄ›ti mohou vybÄ›hnout nÄ›kam na zahradu a tam si mohou hrát. Myslím si, že není od vÄ›ci, když dÄ›ti budou také si hrát na zahradÄ›, protože Äerstvý vzduch je pro každého ÄlovÄ›ka, a to hlavnÄ› pro malé dÄ›ti zdravý. Takže dům se zahradou bude opravdu ideální. I když samozÅ™ejmÄ› také lidé musí uvažovat nad tím, že se potom o ten veliký dům a o velikou zahradu musí starat, jinak by to nemÄ›lo cenu. 

Podobné příspěvky