Pobytový program zatočí se závislostí


Pokud v životÄ› VaÅ¡em nebo nÄ›koho z VaÅ¡ich blízkých zaÄalo hrát velkou roli pití v hojném množství, je potÅ™eba pÅ™ed problémem nezavírat oÄi. Je možné, že se jedná jen o složitou životní situaci, v níž pÅ™edstavuje pití jistý stresový ventil a prostÅ™edek k odreagování, snadno se vÅ¡ak může vyvinout v závislost na alkoholu. Ta se již hodnotí jako onemocnÄ›ní a je potÅ™eba pÅ™istoupit k individuální léÄbÄ› vhodnÄ› zvolenými prostÅ™edky. Jedním z nich může být i pobytový program, který pomůže v poÄáteÄní fázi odvykání.

Kvalitní zázemí v kombinaci s terapeutickou pomocí

Tento program je jedineÄný pÅ™edevším vzhledem k prostÅ™edí, v nÄ›mž se odehrává. Na klienty tu neÄeká sterilní prostÅ™edí nemocniÄní léÄebny, ale luxusní wellness resort, který mají po celou dobu pobytu volnÄ› k dispozici. Celým pobytem se samozÅ™ejmÄ› prolíná kognitivnÄ›-behaviorální terapie skupinovou i individuální formou, zavádí se i prvky osvÄ›dÄené v programech Anonymních alkoholiků. VÅ¡ichni klienti se mohou spolehnout na anonymitu, důslednou diskrétnost a vysokou profesionalitu veÅ¡kerého personálu, respektujeme též osobní prostor každého jednotlivce.