Hrůzné nacistické experimenty


Doba, kdy byl v NÄ›mecku, a vlastnÄ› ve vÄ›tÅ¡inÄ› Evropy pÅ™i moci nacismus, nebyla hezká. BÄ›hem této doby a za doby trvání 2. svÄ›tové války zemÅ™elo nÄ›kolik miliónů lidí. Umírali v rukách nacistů, v koncentraÄních táborech, bÄ›hem váleÄných bojů, bombardování, nebo  důsledku Å¡patných podmínek, které za dob války panovaly.

Není tajemstvím, že nacisté prováděli na zajatcích a vězních nejrůznější lékařské experimenty. Tyto sadistické a extrémní procedury stáli život téměř všechny, kdo si jimi prošli. Je však důležité, abychom na tyto hrůzy nezapomínali. Proto, aby se nemohli nikdy opakovat.

Jaké experimenty nacisté prováděli?

koncentraÄní tábor

 

Mořská voda

Tyto experimenty se provádÄ›li v koncentraÄním táboÅ™e Dachau. LékaÅ™ Hans Eppinger bÄ›hem tohoto experimentu dával skupinÄ› romských vÄ›zňů pít pouze moÅ™skou vodu, a to zhruba 14 dní. KromÄ› ní nedostávali žádné jídlo. VÄ›zni byli tak dehydrovaní, že olizovali vytÅ™ené podlahy, aby získali kapku pitné vody. Konec experimentu nÄ›kteří nepÅ™ežili, vÅ¡ichni si ale odnesli vážné následky.

 

Vysoká nadmořská výška

Jelikož se za války muselo spoustu pilotů za letu katapultovat do vysoké výšky, provádÄ›li lékaÅ™i v koncentraÄních táborech experimenty, kdy vystavovali vÄ›znÄ› velmi nízkému tlaku v tlakových komorách. VÄ›zni se pÅ™i experimentu udusili, avÅ¡ak až po nÄ›kolik desítek muÄivých minut, pÅ™i kterých postupnÄ› ztráceli kyslík.

koncentraÄní tábor

 

Zmrazovací experimenty

NÄ›kolik stovek obÄ›tí muselo také podstoupit experimenty s mrazem. Výzkumníci se tak snažili simulovat nepříznivé podmínky pro nÄ›mecké vojáky, kteří museli být Äasto vystaveni extrémním teplotám. Experimentů probÄ›hlo nÄ›kolik, každý jiným způsobem. PÅ™i nÄ›kterých byli nazí vÄ›zni nuceni sedÄ›t venku v dobÄ›, kdy byla teplota pod nulou. NÄ›kolik hodin. Jiní museli sedÄ›t nÄ›kolik hodin v nádržích v ledové vodÄ›. Po nÄ›kolika hodinách experimentů byli vÄ›zni zahřívání, ovÅ¡em pÅ™i tomto procesu vÄ›tÅ¡ina z nich zemÅ™ela.