Moped, skútr nebo motorku?


Mezi nejoblíbenÄ›jší dopravní prostÅ™edky u vÄ›tÅ¡iny kluků, kteří dosáhli potÅ™ebný vÄ›k, jsou mopedy. Lehké rámy a menší výkonnost motoru je tím nejlepším vkladem pÅ™i prvních vyjížÄkách po absolvování Å™idiÄských zkouÅ¡ek. Které umožní snadnÄ›jší zapojení do silniÄního provozu. ObzvláštÄ› toho mÄ›stského. Mnozí majitelé mopedu ho v pozdÄ›jších letech Äasto nahrazují skútry. Které jsou rovněž oproti klasickým motorkám nižší a lehÄí. Což lze využít pÅ™edevším pÅ™i navigaci pÅ™eplnÄ›nými ulicemi, hlavnÄ› pÅ™i cestÄ› do zamÄ›stnání Äi na spoleÄné akce s přáteli. PÅ™estože je skútr vybaven menší kapotáží, úložný prostor nabízí pÅ™evážet i nÄ›kolik drobnÄ›jších osobních vÄ›cí.

Před koupí motocyklu

Terénní motocykl už svým vzhledem splňuje pÅ™edstavy mužů, kteří rádi vyjíždÄ›jí na delší trasy. A tím, že má vyšší zavěšení a sedadlo je taky výše nad zemí, zvládnou i nerovný terén. Na tomto motocyklu je nejdůležitÄ›jší a klíÄová bezpeÄnost. Kterou musí vÅ¡ichni jezdci dodržovat. Proto je tak důležité si vybrat velikost, kterou lze ovládat podle daných pravidel. V povinné výbavÄ› tÄ›chto motocyklů musí být kromÄ› lékárniÄky i reflexní vesta, kterou lze využít v případÄ› nenadálé silniÄní události. Jak jezdce, tak i dalších úÄastníků silniÄního provozu. Pokud tento fakt nebude dodržen, může být kromÄ› pokuty zakázán i další pohyb na motocyklu.

Na motorce v městském provozu

Ideálním Å™eÅ¡ením pÅ™ed nákupem motocyklu je rada. Sednout si ke stolu s tužkou a v poznámkovém bloku sepsat, k Äemu ho vlastnÄ› chcete používat. A od toho podniknout další kroky. Cestovní motocykly jsou v souÄasnosti nejÄastÄ›ji vyhledávaným cestovním prostÅ™edkem na dvou kolech. Nejenže je na nich, vzhledem k jejich velikosti, bezpeÄnÄ›jší jízda. A tím, že jsou vybaveny velkou kapotáží, lze na nich jezdit i ve zhorÅ¡eném poÄasí. StaÄí si jenom zvolit vhodné obleÄení. K Äemuž slouží možnost jeho pÅ™ibalení do přídavného úložiÅ¡tÄ›. Velikost motoru tÄ›chto strojů zajiÅ¡Å¥uje udržení potÅ™ebné rychlosti i na dálnici. Čímž je umožnÄ›na plynulost jízdy a tím pádem i vÄ›tší bezpeÄnost.